MAIL OF ISLAM

Knowledge & Wisdomஆண் குழந்தைகளின் பெயர்கள்A


அப்துல்லாஹ் ABDULLAH عبد اللة அல்லாஹ்வின் அடிமை


அப்துர் ரஹ்மான் ABDUR RAHMAAN عبد الرحمن நிகரற்ற அருளாளனின் அடிமை


அப்துர் ரஹீம் ABDUR RAHEEM عبد الرحيم அன்புமிக்கவனின் அடிமை


அப்துல் அஸீஸ் ABDUL AZEEZ عبد العزيز யாவற்றையும் மிகைத்தோனின் அடிமை


அப்துல் ஹமீத் ABDUL HAMEED عبد الحميد புகழுக்குரியோனின் அடிமை


அப்துல் கரீம் ABDUL KAREEM عبد الكريم சங்கைக்குரியோனின் அடிமை


அப்துல் பாரிய் ABDUL BAARI تبد الباري படைப்பாளனின் அடிமை


அப்துல் பாசித் ABDUL BAASID عبد البسيط (தாராளமாக) விரித்துக் கொடுப்பவனின் அடிமை


அப்துல் ஃபத்தாஹ் ABDUL FATTAAH عبد الفتاح நீதி வழங்குபவனின் அடிமை


அப்துல் கஃபூர் ABDUL GHAFOOR عبد الغفور மன்னிப்பவனின் அடிமை


அப்துல் ஃகனிய் ABDUL GHANI عبد الغني தேவையற்றவனின் அடிமை


அப்துல் ஹாதிய் ABDUL HAADI عبد الهادي நேர்வழியில் செலுத்துபவனின் அடிமை


அப்துல் ஹையி ABDUL HAI عبد احي உயிருள்ளவனின் அடிமை


அப்துல் ஹகீம் ABDUL HAKEEM عبد الحكيم ஞானமுடையோனின் – நீதி வழங்குவோனின் அடிமை


அப்துல் ஹலீம் ABDUL HALEEM عبد الحليم சகிப்புத்தன்மையுடையோனின் அடிமை


அப்துல் ஜப்பார் ABDUL JABBAAR عبد الجبار சர்வ ஆதிக்கம் படைத்தவனின் அடிமை


அப்துல் ஜலீல் ABDUL JALEEL عبد الجليل மாண்புமிக்கவனின் அடிமை


அப்துல் காதர் ABDUL KADER عبد القدر ஆற்றல் மிக்கவனின் அடிமை


அப்துல் காலிக் ABDUL KHALIQ عبد الخالق படைப்பவனின் அடிமை


அப்துல் லதீஃப் ABDUL LATEEF عبد اللطيف மிக்க பரிவுள்ளவனின் அடிமை


அப்துல் மாலிக் ABDUL MAALIK عبد المالك பேரரசனின் அடிமை


அப்துல் மஜீத் ABDUL MAJEED عبد المجيد கீர்த்தி (புகழ்) பெற்றவனின் அடிமை


அப்துர் நூர் ABDUL NOOR عبد النور ஒளிமயமானவனின் அடிமை


அப்துல் கய்யும் ABDUL QAYYOOM عبد القيوم நிலையானவனின் அடிமை


அப்துல் குத்தூஸ் ABDUL QUDDOOS عبد القدوس பரிசுத்தமானவனின் அடிமை


அப்துர் ரவூஃப் ABDUL RAUF عبد الرووف பரிவுள்ளவனின் அடிமை


அப்துல் வாஹித் ABDUL WAAHID عبد الواحد தனித்தவனின் அடிமை


அப்துல் வதூத் ABDUL WADOOD عبد الودود அன்பு செலுத்துபவனின் அடிமை


அப்துல் வஹ்ஹாப் ABDUL WAHAAB عبد الوهاب மிகமிக கொடையளிப்பவனின் அடிமை


அப்துர் ரகீப் ABDUR RAQEEB عبد الرقيب கண்கானிப்பவனின் அடிமை


அப்துர் ரஷீத் ABDUR RASHEED عبد الرشيد நேர் வழிகாட்டுபவனின்; அடிமை


அப்துர் ரஜ்ஜாக் ABDUR RAZZAAQ عبد الرزاق ஆதரவளிப்பவனின்; அடிமை


அப்துஸ் ஸலாம் ABDUS SALAM عبد السلام சாந்தியளிப்பவன்; அடிமை


அப்துஸ் ஸமத் ABDUS SAMAD عبد الصمد தேவையற்றவனின் அடிமை


அப்துத் தவ்வாப் ABDUT TAWWAB عبد التواب பாவமன்னிப்பை ஏற்பவனின் அடிமை


அபூத் ABOOD عبود தொடர்ந்து வணங்குபவர்


அப்யள் ABYAD ابيض வெள்ளை- வெளிச்சமான


அப்பாத் ABBAAD عباد சூரிய காந்தி பூ- நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


அப்பாஸ் ABBAAS عباس சிங்கம் - நபிகள் நாயகம்

ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமின் பெயர்


அதிப் ADEEB أذيب பண்பாடுள்ளவன்- நாகரீகமானவன்;


அத்ஹம் ADHAM اذهم பழைய - கருப்பு


அத்னான் ADNAAN عدنان பூர்வீகம்- வட அரேபியாவில் வாழ்ந்த புகழ் பெற்ற அரபி


அஃபீஃப் AFEEF عفيف நற்குணமுள்ள - அடக்கமுள்ள - தூய


அஹ்மத் AHMED أحمد மிகவும் போற்றத்தக்க மிகவும் புகழுக்குரியவர் – நபிகள் ஸல்லல்லாஹுஅலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களின்; மற்றொரு பெயர்


அய்மன் AIMAN أيمن வலது புறம்


அக்ரம் AKRAM اكرم மரியாதை


அலவிய் ALAWI علوي உயர்வான


அலிய் ALI علي உயர்வானவன்- மேன்மையானவன்- இஸ்லாத்தின் நான்காவது கலீபாவின் பெயர்


அமான் AMAAN أمان பாதுகாப்பு- பொறுப்பு


அமானுல்லாஹ் AMAANULLAH أمان الله அல்லாஹ்வின் பாதுகாப்பு


அமீன் AMEEN أمين நம்பிக்கைக்குரியவர்


அமிர் AMEER أمير தலைவர்- இளவரசர்


அம்ஜத் AMJAD امجد மாட்சிமை மிக்க


அம்மார் AMMAAR عمار மேலதிக மார்க்க அமல்களை செய்பவர் - நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


அம்ரு AMRU عمرو வாழ்க்கை காலம் - பல நபித்தோழர்களின் பெயர்


அனஸ் ANAS أنس நண்பன்


அனீஸ் ANNNEES أنيس நெருங்கிய நண்பன்


அன்வர் ANWAR انوار ஒளிரக்கூடிய


அகில் AQEEL عقيل புத்தியுள்ள- விவேகமுள்ள


அரஃபாத் ARAFAAT عرفات மக்காவிற்க்கு தென் கிழக்கில் உள்ள ஹஜ் கிரியைகளின் சிலவற்றை நிறைவேற்றும் இடம்


அர்ஹப் ARHAB أرخب விசாலமான – பரந்த மனப்பான்மையுடைய


அர்கான் ARKAAN أركان இது ருக்னு என்ற சொல்லின்; பன்மை மிகப்பெரிய விஷயம்- சிறந்தவர்


அர்ஷத் ARSHAD ارشد நேர்வழி பெற்றவன்- வழிகாட்டுதல்


அஸத் ASAD أسد சிங்கம் ; - பல நபிதோழர்களின் பெயர்


அஸீஸ்; ASEEL أصيل சுத்தமான அசல்


அஸ்கர் ASGHAR أصغر மிகச்சிறிய


அஷ்கர் ASHQAR أشقر அழகிய மாநிறமுள்ளவன்


அஷ்ரஃப் ASHRAF أشرف அரிதான - மரியாதைக்குரிய


அஸ்லம் ASLAM أسلم மிகவும் - மதிப்பான


அஸ்மர் ASMAR أسمر கருஞ்சிவப்பு நிறமுள்ளவர் - நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


அவள் AWAD عوض ஈஸ்ரீ


அவஃப் AWF عوف தீமைகளை தடுப்பவர் ; நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


அவ்ன் AWN عوني உதவி - நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


அவ்னி AWNI عوني உதவியாளர்


அய்யூப் AYYOOB أيوب திரும்பக்கூடிய - இறைதூதர் ஒருவரின் பெயர்


அஸ்ஹார் AZHAAR أزهار ஒளிர்ந்த முகமுடையவன் ; பளப்பளப்பானவன் ;


அஜ்மிய் AZMI عزمي தீர்மானமான - சஞ்சலமுள்ள


அஜ்ஜாம் AZZAAM عزام உறுதியான - சக்தி வாய்ந்த


ஆபிதீன் AABDEEN عادين வணக்கசாலி


ஆபித் AABID عابد வணக்கசாலி


அபூபக்கர் Aboobakkar கன்னியின் தந்தை - இளம் ஒட்டகத்தின் தந்தை : இஸ்லாத்தின் முதல் கலீபாவின் பெயர்


ஆதில் AADIL عادل நீதியானவன் - நேர்மையானவன்


ஆயிஷ் AAISH عيش வாழ்க்கை


ஆகிப் AAKIF عاكف விசுவாசமுள்ள - பக்தியுள்ள


ஆமிர் AAMIR عامر நீண்ட நாள் வாழ்பவன்


அகில் AAQIL عاقل புத்தியுள்ள - விவேகமுள்ள


ஆரிஃ ப் AARIF عارف அறிமுகமானவன்


ஆஸிம் AASIM عاصم பாதுகாவலர்


ஆதிப் AATIF عاطف இரக்கமுள்ளவர்


ஆயித் AAYID عايد இலாபம் – பலன்B


பாஹிர் BAAHIR باهر அற்புதமான


பாகிர் BAAQIR باقر மேதை


பாசிம் BAASIM باسم புன்முறுவளிப்பவர்


பத்ரு BADR بدر முழுநிலவு


பத்ரான் BADRAAN بدران இரு முழுநிலவுகள்


பத்ரிய் BADRI بدري பருவகாலதிற்கு சற்று முன் பெய்யும் மழை - பருவகாலமற்ற மழை


பத்ருத்தீன் BADRUDDEEN بدر الدين மார்க்கத்தின் முழுநிலவு


பஹீஜ் BAHEEJ بهيج சந்தோஷமிக்க - நல்ல குணவான்


பகர் BAKAR بكر இளம் ஒட்டகம் - நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


பந்தர் BANDAR بندر துறைமுகம் - நங்கூரமிடம்; - வியாபாரத் தலைவர்


பஷீர் BASHEER بشير நற்செய்தி சொல்பவர்


பஸ்ஸாம் BASSAAM بسام அதிகம் புன்முறுவளிப்பவன்; - புன்முறுவல்


பாசில் BASSIL باسل பெருந்தன்மையும் – துணிவும் - வீரமுள்ளவர்


பிலால் BILAAL بلال நீர் - நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


பிஷ்ர் BISHR بشر சந்தோசம் - மகிழ்ச்சி - நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


புர்ஹான் BURHAAN برهان நிரூபணம் – ஆதாரம்D


 ளாமிர் DAAMIR ضامر மெலிந்த


 தாவூத் DAAWOOD داود இறைத்தூதர் ஒருவரின் பெயர்


 ளைஃப் DAIF ضيف விருந்தாளி


 ளைஃபல்லாஹ் DAIFALLAH ضيف الله அல்லாஹ்வின் விருந்தாளி


 தலீல் DALEEL دليل அத்தாட்சி - வழிக்காட்டி


 ளாபிர் DHAAFIR ظافر வெற்றி பெற்ற


 ளாஹிர் DHAAHIR ظاهر தெளிவான – பார்க்க கூடிய


 தாகிர் DHAAKIR ذاكر மறதியில்லாமல் நினைவு கூர்பவன்


 தகிய் DHAKI ذكي புத்திக் கூர்மையுள்ள


 ளரீஃப் DHAREEF ظريف நேர்த்தியான – அழகான
E


ஈத் EED عيد பெருநாள்F


ஃபாதிய் FAADI فادي மற்றவர்களுக்காக தம் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர்


ஃபாளில் FAADIL فاضل பிரபலமான – பிரசித்தி பெற்ற


ஃபாயிஜ் FAAI Z فائز வெற்றியாளர்


ஃபாயித் FAAID فايد நன்மை – இலாபம்


ஃபாஇக் FAAIQ فائق தலைசிறந்தவர் - உயர்ந்தவர்


ஃபாலிஹ் FAALIH فالح செழுமையானவர்


ஃபாரிஸ் FAARIS فارس குதிரை வீரன்; - குதிரை யோட்டி


ஃபாருக் FAAROOQ فاروق தீமையிலிருந்து நன்மையை வேறுப்படுத்தி காட்டுபவர் இரண்டாவது கலிபா உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் பட்டப் பெயர்


ஃபாதிஹ் FAATIH فاتح வெற்றியாளர்


ஃபாதின் FAATIN فاطين வசீகரமான


ஃபஹ்த் FAHD فهد சிறுத்தை


ஃபஹீம் FAHEEM فهيم விவேகமுள்ள


ஃபஹ்மிய் FAHMI فهمي அறிந்தவன்


பைஸல் FAISAL فيصل மத்தியஸ்தர் - நீதியாளர்


ஃபரஜ் FARAJ فرج மகிழ்ச்சி – ஆறுதல்


ஃபரஜல்லாஹ் FARAJALLAH فرج الله அல்லாஹ்வினால் அருளப்படும் மகத்தான உதவி


ஃபரித் FAREED فريد தனித்த - ஒற்றுமை - விந்தையான


ஃபர்ஹான் FARHAAN فرحان சந்தோஷமான - உற்சாகமான


ஃபதீன் FATEEN فطين தெளிவான - ஆர்வமுள்ள - மதி நுட்பமுள்ள


ஃபத்ஹிய் FAT'HI فتحي வெற்றியாளர்


ஃபவ்வாஜ் FAWWAAZ فواز வெற்றியாளர்


ஃபவ்ஜ் FAWZ فوز வெற்றி


ஃபவ்ஜிய் FAWZI فوزي வெற்றியாளர்


ஃபய்யாள் FAYYAAD فياض தாராள மனமுடையவன்


ஃபிக்ரிய் FIKRI فكري தியானிப்பவர் - சிந்தனை செய்பவர்


ஃபுஆத் FUAAD فؤاد ஆன்மா


ஃபுர்கான் FURQAAN فرقان சாட்சியம்; - நிருபணம்; - (உரைகல்)H


ஹாபிள் HAAFIL حافظ காவலர் - குர்ஆன் மனனம் செய்தவர்


ஹாஜித் HAAJID هاجد இரவுத் தொழுகை தொழுபவர்


ஹாமித் HAAMID حامد புகழ்பவன் - புகழப்படுபவர்


ஹானி HAANI هاني சந்தோஷமான - மகிழ்ச்சியான


ஹாரித் HAARITH حارث உழவன் – சிங்கம் - சுறுசுறுப்பானவன்


ஹாருன் HAAROON هارون பாதுகாவலர்- செல்வம்- நபி மூஸா (அலைஹிஸலாம்) அவர்களின் சகோதரர் - இறைதூதர்


ஹாஷித்;. HAASHID حاشد அநேகர் - அடங்கிய சபை


ஹாஷிம் HAASHIM هاشيم பெயர்


ஹாதிம்; HAATIM حاتم நீதிபதி - புகழ் பெற்ற அரபுத்தலைவர் ஒருவரின் பெயர்


ஹாஜிம் HAAZIM حازم திடமான


ஹய்ஃதம் HAITHAM هيثم இளம் கழுகு


ஹகம்; HAKAM حمكم தீர்ப்பு


ஹமத்; HAMAD حمد அதிகப் புகழ்ச்சி


ஹம்தான் HAMDAAN حمدان அதிகப் புகழ்ச்சி


ஹம்திய் HAMDI حمدي புகழ்பவன்


ஹமூத் HAMOOD حمود அதிகமாகபுகழ்பவன் - நன்றியுள்ளவன்


ஹம்ஜா HAMZA حمزة தந்தையின் பெயர்


ஹனீஃப் HANEEF حنيف பரிசுத்தமானவன்


ஹன்ளலா HANLALA حنظلة ஒருவகை முறம் - நபித்தோழர்கள் சிலரின் பெயர்


ஹஸன் HASAN حسن அழகானவன் - நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அன்னவர்களின் பேரரின் பெயர்


ஹஜ்ம்; HAZM حزم உறுதியான


ஹிப்பான் HIBBAAN حبان அதிகம் பிரியம் கொள்பவன்


ஹிலால்; HILAAL هلال புதிய நிலவு – பிறை


ஹில்மிய் HILMI حلمي அமைதியான


ஹிஷாம் HISHAAM هشام தாராளமனமுடையவன்


ஹுதைபா HUDHAIFA حذيفة சிறிய வாத்து – நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


ஹுமைத் HUMAID حميد புகழும் சிறுவன்


ஹுமைதான் HUMAIDAAN حميدان அதிகம் புகழும் சிறுவன்


ஹுரைரா HURAIRA هزيراة சிறிய பூனை - அபூ ஹுரைரா (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்களின் துணைப்பெயராகும்


ஹுஸாம்; HUSAAM حسام வாள் - வாளின் முனை


ஹுஸைன் HUSAIN حسين அழகுச்சிறுவன் - நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அன்னவர்களின் பேரரின் பெயர்


ஹுஸ்னி HUSNI حسني இன்பகரமான

I


இப்ராஹீம் IBRAHIM ابراهيم பாசமான தந்தை- இறைத்தூதரின் பெயர்


இத்ரீஸ் IDREES ادريس இது தர்ஸ் அல்லது திராஸா என்ற வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது – படித்தல் - கற்பித்தல்; என்பது இதன் பொருள் - இறைத்தூதரின் பெயர்


ஈஹாப் IHAAB ايهاب வேண்டப்பட- அழைக்கப்பட


இக்ரம் IKRAM أكرم மரியாதை


இல்யாஸ் ILYAAS الياس இறைத்தூதரின் பெயர்


இமாத் IMAAD عماد உயர்ந்த தூண்கள்


இம்ரான் IMRAAN عمران அபிவிருத்தி – செழுமை - நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


இர்ஃபான் IRFAAN عرفان அறியும் சக்தி - புலமை நன்றி


ஈஸா عيسى உயிருள்ள தாவரம்; - புகழ்பெற்ற இறைத்தூதர்


இஸாம் ISAAM عصام நன்கொடை


இஸ்ஹாக் ISHAAQ اسحاق இது சுஹுக் என்ற வார்த்தையிலிருந்து பெறப்பட்டது. பெரிதான அல்லது உயரமான என்பது இதன் பொருள் - இறைத்தூதரின் பெயர்

இப்ராஹீம் (அலைஹிஸலாம்) அவர்களின் மகன்


இஸ்மத் ISMAD عصمت பாதுகாக்கப்பட்ட


இஸ்மாயில் ISMAEEL اسماعيل இது இரண்டு வார்த்தைகளைக் கொண்டது - இறைத்தூதர் இப்ராஹீம் (அலைஹி ஸலாம் அவர்களின் மகனின் பெயர் – இஸ்மா செவியுறு


இயாத் IYAAD اياد


இஜ்ஜத்தீன் IZZADDEEN عز الدين மார்க்கத்தின் மகிமை


இஜ்ஜத் IZZAT عزت மகிமை- சக்தி

J


ஜாபிர் JAABIR جابر உடைந்ததை இணைப்பவர்; - நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


ஜாத் JAAD جاد கிருபையுள்ள


ஜாதல்லாஹ் JAADALLAH جاد الله அல்லாஹ்வின் கொடை


ஜாரல்லாஹ் JAARALLAH جار الله ஆர்வத்தோடும்- உணர்ச்சி மிக்கவும் இறைவனிடம் துதிப்பவன்


ஜாஸிம்; JAASIM جاسم உயர்ந்த


ஜாசிர் JAASIR جاسر தைரியசாலி


ஜஅஃபர் JAFAR جعفر ஆறு – நதி - நபித்தோழர்கள் சிலரின் பெயர்


ஜலால் JALAAL جلال கௌரவம்


ஜம்ஆன்; JAM,AAN جمعان ஒன்று கூடுதல்


ஜமால் JAMAAL جمال அழகு


ஜமீல் JAMEEL جميل அழகான


ஜரீர் JAREER جرير குன்று ஒட்டகங்கள் நிறுத்துமிடம்


ஜசூர் JASOOR جسور துணிவுள்ளவன்


ஜவாத் JAWAAD جواد தாராளமனமுடைய


ஜவ்ஹர்; JAWHAR جوهر ஆபரணம் சாரம்


ஜிஹாத்; JIHAAD جهاد


ஜியாத்; JIYAAD جياد போர் குதிரை- போட்டியிடுபவன்


ஜுபைர்; JUBAIR جبير சிறிய இணைப்பாளன்


ஜுமைல்; JUMAIL جميل அழகுச் சிறுவன்


ஜுனைத்; JUNAID جنيد சிறிய படைவீரன்- நபித்தோழரின் பெயர்
K


காலிய் GHAALI غالي விலைமதிப்புள்ள


ஃகாலிப்; GHAALIB غالب வெற்றி அடைந்தவர்


ஃகாமித்; GHAAMID غمد மற்றவர்களின் குறையை மறைப்பவர்


ஃகாஜிய் GHAAZI غازي (ஜிஹாத்தின் பங்கு பெற்ற) போர் வீரன்


ஃகஸ்ஸான்; GHASSAAN غسان வாலிப உணர்ச்சி


காளிம் KAALIM كاظيم கோபத்தை அடக்குபவர்- உறுதியான மனமுடையவர்


காமில் KAAMIL كامل நிறைவான


காரிம் KAARIM كارم தயாள மனதுடன் போராடுபவர்


கபிர் KABEER كبير பெரிய – அளவிடற்கரிய


கலீம் KALEEM كليم பேச்சாளர்


கமால் KAMAAL كمال பூரணத்துவம்


கமாலுத்தீன்; KAMAALUDDEEN كمال الدين மார்க்கத்தின் பூரணத்துவம்


கமீல் KAMEEL كميل முழுமையான


கன்ஆன் KANAAN كنعار ஆயத்தமான- தயாரான


கஃதீர்; KATHEER كثير அதிகமான – எண்ணிறந்த


காலித் KHAALID خالد நிலையான


கைரிய் KHAIRI خيري தர்ம சிந்தனையுள்ள


கலீஃபா KHALEEFA خليفة பிரதிநிதி


கலீல் KHALEEL خليل ஆத்ம நண்பன்
L


லபீப் LABEEB لبيب விவேகமுள்ள


லபீத் LABEEB لبيد ஒருவகை பறவை - நபித்தோழர்கள் சிலரின் பெயர்


லுக்மான் LUQMAAN لقمان திருக்குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ள புகழ் பெற்ற அறிஞரின் பெயர்


லுத்பிய் LUTFI لطفي கருணையுள்ள- அழகான- சாந்தமானவர்


லூவஅய் LUWAI لوئي நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அன்னவர்களின் பாட்டனார் பெயர்
M


மஃருஃப்  MAHROOF معروف அறியப்பட்ட


மாஹிர் MAAHIR ماهر திறமைசாலி- நிபுணன்


மாயிஜ் MAAIZ مايز


மாஇஜ் MAA'IZ ماعز நபித்தோழர் சிலரின் பெயர்


மாஜித் MAAJID ماجد மேன்மை தங்கிய


மாஜின் MAAZIN مازن நபித்தோழர் சிலரின் பெயர்


மஹ்புப் MAHBOOB محبوب நேசிக்கப்படுபவன்


மஹ்திய் MAHDI مهدي (அல்லாஹ்வால்) நேர்வழிகாட்டப்படுபவன் ;


மஹ்ஃபுள்; MAHFOOZ محفوظ பாதுகாக்கப்பட்ட


மஹ்முத்; MAHMOOD محمود புகழப்பட்டவர்- கம்பீரமானவர்


மஹ்ரூஸ் MAHUROOS محروس (அல்லாஹ்வினால்) பாதுகாக்கப்பட்ட


மய்சரா MAISARA ميسورة வசதி- நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


மய்சூன் MAISOON ميسون பிரகாசமான நட்சத்திரம் – நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


மஜ்திய் MAJDI مجدي புகழ்பெற்ற அற்புதமான


மம்தூஹ் MAMDOOH ممدوح புகழப்பட்டவர் – புகழ்பவர்


மஃமூன்; MAMOON مأمون நம்பகமானவர்


மன்ஸூர் MANSOOR منصور (அல்லாஹ்வால்) உதவி செய்யப்பட்டவன்


மர்வான்; MARWAAN مروان நபித்தோழர் சிலரின்


மர்ஜூக்; MARZOOQ مرزوق (அல்லாஹ்வால்) ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட


மஷ்அல்; MASHAL مشعل தெளிவுபடுத்துதல்


மஸ்ஊத் MASOOD مسعود சந்தோஷ அதிஷ்டமுள்ள


மஸ்தூர் MASTOOR مستور மறைவான- நற்பண்புகளுள்ள


மவ்தூத் MAWDOOD مودود நேசத்துக்குரிய- அதிகப்பிரியமான


மஜீத் MAZEED مزيد அதிகமாக்கப்பட்ட


மிக்தாத்; MIQDAAD مقداد நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


மிக்தாம் MIQDAAM مقدام துணிகரமான


மிஸ்ஃபர்; MISFAR مسفر பிரகாசமுடைய


மிஷாரிய் MISHAARI مشاري தேன்கூடு- சிவப்பு நிறமான


மூஸா MOOSHA موسى கூரான கத்தி – புகழ் பெற்ற இறைத்தூதரின் பெயர்


முஆவியா MU,AAWIYA معاوية மதி நுட்பம் உள்ளவர் – நபித்தோழர்கள் சிலரின் பெயர்


முஆத் MUAAID معاذ தஞ்சம் தேடுபவர்


முஅம்மர் MUAMMAR معمر முதியவர் - அதிகநாள் வாழ்பவர்


முபாரக் MUBARAK مبارك அதிர்ஷ்டசாலி


முபஷ்ஷிர் MUBASHSHIR مبشر (நன் மாராயம்) நற்செய்தி கூறுபவர்


முத்ரிக்; MUDRIK مدرك நியாயமான- (நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்)


முஃபீத் MUFEED مفيد பயன்தரக்கூடிய


முஹாஜிர் MUHAAJIR مهاجر மக்காவிலிருந்து மதீனா சென்ற அனைத்து ஸஹாபிகளுக்கும்; கூறப்படும் பெயர் நாடு துறந்தவர் - நபித்தோழர்கள் சிலரின் பெயர்


முஹம்மத் MUHAMMAD محمد நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அன்னவர்களின் பெயர்


முஹ்ஸின்; MUHSIN محسن நன்மை செய்யக்கூடிய


முஹ்யித்தீன் MUHYDDEEN محيى الدين மார்க்கத்தை உயிர்ப்பித்தவர்


முஜாஹித் MUJAHID مجاهد புனிதப்போராளி


முகர்ரம்; MUKARRAM مكرم மதிக்கப்பட்டவன்


முக்தார் MUKHTAAR مختار தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன்


முன்திர் MUNDHIR منذر எச்சரிப்பாளர்- நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


முனிப் MUNEEB منيب தம் தவறுக்காக வருந்துபவர்


முனீஃப் MUNEEF منيف தலைசிறந்த


முனீர் MUNEER منير பிரகாசிக்கக் கூடிய


முன்ஜித்; MUNJID منجد உதவி செய்யக்கூடிய


முன்ஸிப் MUNSIF منصف நடுநிலையான


முன்தஸிர் MUNTASIR منتر வெற்றி பெறக்கூடியவர்


முர்ஷித்; MURSHID مرشد நேர்வழி காட்டுபவர்


முசாஇத் MUSAAID مساعد துணையாள்


முஸஅப் MUS'AB مصعب நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


முஸத்திக் MUSADDIQ مصدق உண்மைபடுத்துபவர்; - நம்பிக்கையாளர்


முஷீர் MUSHEER مشير சுட்டிக்காட்டுபவர் – ஆலோசகர்


முஷ்தாக் MUSHTAAQ مشتاق ஆவலுள்ள


முஸ்விஹ் MUSLIH مصلح சமரசம் செய்து வைப்பவர்- மத்தியஸ்தர்


முஸ்லிம் MUSLIM مسلم இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொண்டவர்


முஸ்தபா MUSTABA مصطفى தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டவன்


முதம்மம்; MUTAMMAM متمم நிறைவாக்கப்பட்ட


முஃதஸிம்; MUTASIM معتصم ஒன்று சேர்பவன் – பற்றிப்பிடிப்பவன் இணைக்கப்பட்டவன்


முஃதஜ் MU'TAZ معتز மரியாதை கொடுக்கப்பட்ட


முஃதன்னா MUTHANNA مثنى இரட்டையான


முத்லக் MUTLAQ مطلق எல்லையற்ற


முஸம்மில்; MUZAMMIL كزمل போர்வை போர்த்தியவர் - அண்ணலாரின் விளிப்புப்பெயர்

N


நாதிர் NAADIR نادر அபூர்வமான


நாயிஃப் NAAIF نايف பெருமைப்படுத்தப்பட்ட - புகழப்பட்ட


நாஜி NAAJI ناجي அந்தரங்க நண்பன் - உறுதியான


நாஸர் NAASAR ناصر ஆதரிப்பவர் - உதவியாளர்


நாஸிஃப் NAASIF ناصف நியாயமான


நாஸிருத்தின் NAASIRUDDEEN ناصر الدين மார்க்கத்தை ஆதரிப்பவர்


நாஜில் NAAZIL نازل விருந்தாளி


நாளிம் NAAZIM ناظم ஒழுங்குபடுத்துபவர் - பற்றிப்பிடிப்பவர்


நபீஹ் NABEEH نليه உயர்ந்த – சிறப்பான


நபீல் NABEEL نبيل புத்திசாலி – உயர்ந்த


நதீம் NADEEM نديم நண்பன்


நதீர் NADHEER نذير எச்சரிக்கை செய்பவர்


நஃபீஸ் NAFEES نفيس மதிப்புமிக்கவன்


நஜீப் NAJEEB نجيب உயர்ந்த பரம்பரை


நஜீம் NAJEEM نجيم சிறு நட்சத்திரம்


நஸீம் NASEEM نسيم தென்றல் காற்று


நஸீர் NASEER ناصير ஆதரிப்பவர்


நஷாத் NASHAT نشاط சுறுசுறுப்பு – இளைஞன்


நஸ்ஸார் NASSAAR نصار மாபெரும் உதவியாளர்


நவாஃப் NAWAAF نواف மேலான – கம்பீரமான


நவார் NAWAAR نوار கூச்சமுள்ள


நவ்ஃப் NAWF نوف உயர்ந்த


நவ்ஃபல் NAWFAL نوفل அழகான சிறந்த


நல்மிய் NAZMI نظمي சீரான


நீஷான் NEESHAAN نيشان குறிக்கோள் – இலட்சியம்


நிஜாம் NIZAAM نظام சரியான ஏற்பாடுகள்


நிஜார் NIZAAR نزار சிறிய


நூரிய் NOORI نوري சிறிய அடையாளம்


நூருத்தீன் NOORUDDEEN نور الدين மார்க்கத்தின் வெளிச்சம்


நுஃமான் NU'MAAN نعمان நபித்தோழர் சிலரின் பெயர்


நுமைர் NUMAIR نمير சிறுத்தை - நபித்தோழர் சிலரின் பெயர்
Q


காஇத் QAAID قائد தலைவர் – தளபதி


காசிம் QAASIM قاسم பங்கிடுபவர்


கய்ஸ் QAIS قيس அளவு – படித்தரம் – அந்தஸ்த்து

குறைஷ்; QURAISH قريش நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவஸல்லம்) அன்னவர்களின் குலம்


குத்பு QUTB قطب மக்கள் தலைவர்
R


ராளிய் RAADI راضي வாதாடுபவர்


ராஃபிஃ RAAFI رافع உயர்த்துபவன் - மனு செய்பவன்


ராஇத்; RAAID رائدد ஆய்வாளர் - புதியவர் - தலைவர்


ராஜிய் RAAJI راجي நம்பிக்கையுள்ள


ராகான் RAAKAAN راكان முக்கியப்பகுதி – சக்திகள்


ராமிஸ் RAAMIZ رامز அடையாளமிடுபவர்

ராஷித் RAASHID راشد நேர்வழிக்காட்டப்பட்ட 


ரபீஃ RABI ربيع இளவேனிற் காலம்


ரஃபீக்; RAFEEQ رفيق கூட்டாளி


ரைஹான் RAIHAAN ريحان நறுமணம் வீசும்; செடி (அல்லது பூ) வசதியான


ரஜாஃ RAJAA رجاء நம்பிக்கை எதிர்பார்ப்பு நபித்தோழர்கள் சிலரின் பெயர்


ரஜப் RAJAB رجب இஸ்லாமிய ஆண்டின் ஏழாவது மாதம்


ரமழான் RAMALAAN رمضان இஸ்லாமிய ஆண்டின் ஒன்பதாவது மாதம்


ரம்ஜிய் RAMZI رمزي அடையாளமிடுபவர்


ரஷாத்; RASHAAD رشاد நேர்மையானவன்


ரஷீக் RASHEEQ راشيق அழகான


ரய்யான்; RAYYAAN ريان புதிய இளமையான


ரஜீன்; RAZEEN رزين அமைதியான


ரிளா RIDA رضا மகிழ்ச்சி, உதவி


ரில்வான் RIDWAAN رضوان சந்தோஷம்


ரிஃபாஹா RIFAAH رفاعة கௌரவம்


ரிஃப்அத் RIFAT رفعت ஆதரவு


ரியாள் RIYAAL رياض தோட்டம் – புல்வெளி


ருஷ்த் RUSHD رشد அறிவார்ந்த நடத்தை நுன் உணர்வுள்ள


ருஷ்தி RUSHDI رشدي நேரான பாதை


ருவைத் RUWAID رويد நிதானமானS


ஸாபித் SAABIQ سابق மற்றவர்களைவிட எப்பொழுதும்; முன்னிலையில் இருப்பவர்


ஸாபிர் SAABIR صابر பொறுமைசாலி - சகிப்பாளி


ஸாதிக் SAADIQ صادق உண்மையுள்ள


ஸாஹிர் SAAHIR ساهر விழிப்புள்ள கவனமான


ஸாஜித் SAAJID ساجد ஸுஜூது செய்பவர்


ஸாலிஹ் SAALIH صالح பக்தி நிறைந்தவர் – இறைத்தூதர் ஒருவரின் பெயர்


ஸாலிம் SAALIM سالم பத்திரமான சிறுவன்


ஸாமிய் SAAMI سامير மேன்மைப்படுத்தப்பட்டவன்


ஸாமீர் SAAMIR سامير மகிழ்விப்பவர்


ஸபாஹ் SABAAH صباح காலை


ஸப்ரிய் SABRI صبري பொறுமைசாலி


ஸஃது SAD سعد அதிர்ஷ்டம் நபித்தோழர்கள் பலரின் பெயர்


ஸஃதிய் SADI سعدي அதிர்ஷ்டசாலி மகிழ்ச்சியானவன்


ஸஃதூன் SADOON سعدون சந்தோஷசமான


ஸாத் SAEED سعيد அதிர்ஷ்டசாலி


ஸஃபர்; SAFAR صفر இஸ்லாமிய ஆண்டின் இரண்டாவது மாதம்


ஸஃப்வான் SAFWAAN صفوان மதிப்புமிக்க


ஸஹ்ல் SAHL سهل இலகுவான – மென்மையான – எளிமையான


ஸைஃப் SAIF سيف வாள்


ஸகீன் SAKEEN سكين அமைதி சமாதானம்


ஸலாஹ் SALAAH سلاح நற்குணம் – செழுமை


ஸலாஹுத்தீன் SALAAHUDDEEN صلاح الدين மார்க்கத்திர்க்கு புத்துயிர் அளித்தவர் யூஸுப் அல் அய்யூபி என்ற; மா பெரும் முஸ்லிம் தலைவரின்; தலைப்பு பெயர்


ஸலீல் SALEEL سليل நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


ஸலிம் SALEEM سليم பாதுகாப்பான


ஸலீத் SALEET سليت உறுதியான நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


ஸல்மான் SALMAAN سلمان பலவீனமில்லாதவன்; நபித்தோழர்களின் பலரின் பெயர்


ஸமீர் SAMIR سمير விழாக்களில் கதை சொல்லி மகிழ்விப்பவர்


ஸஊத் SAOOD سعود செலுமையான


ஸக்ர் SAQR صقر ராஜாளி - வல்லூறு


ஷாஃப்ஃ SHAAFI شافع பரிந்துரைப்பவர் முத்தியஸ்தர்


ஷாஹீன் SHAAHEEN شاهين வல்லூறு ராஜாளி


ஷாஹிர் SHAAHIR شاهر பிரபலமானவர்


ஷாகிர் SHAAKIR شاكر நண்டியுள்ளவன்


ஷாமிக் SHAAMIKH شامخ உயர்ந்த உன்னதமான


ஷாமில் SHAAMIL شاميل பூர்த்தியான


ஷஃபான் SHABAAN شعبان இஸ்லாமிய ஆண்டின் எட்டாவது மாதம்


ஷத்தாத் SHADDAAD شداد நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


ஷாபீக் SHAFEEQ شفيق இரக்கமுள்ள கருணை நிறைந்த


ஷஹீத் SHAHEED شاهد தியாகி – சாட்சி


ஷாஹித் SHAHEED شهيد சாட்சி


ஷஹீர் SHAHEER شهير மிகவும் அறியப்பட்ட


ஷகீல் SHAKEEL شكيل பார்பதற்கு இனிய அழகான


ஷமீம் SHAMEEM شميم நறுமணம் தென்றலில்; கலந்த இனிய மணம்


ஷகீக் SHAQEEQ شقيق உடன் பிறந்தவன் – ஒரு ஸஹாபியின் பெயர்


ஷரஃப் SHARAF شريف மேன்மை – மரியாதி – புகழ்


ஷரீஃப் SHARAF شرف கௌரவம் நிறைந்த – பிரசித்திபெற்ற


ஷவ்கிய் SHAWQI شوقي ஆர்வமுள்ள – நிரப்பமான – விருப்பம்


ஷிஹாப் SHIHAAB شهاب பிரகாசிக்கும் – ஒளிரும் நட்சத்திரம்


ஷுஹைப் SHUAIB شعيب மக்கள் – நபி ஒருவரின் பெயர்


ஷுஜாஃ SHUJAA شجاع தைரியமான


ஷுக்ரீய் SHUKRI شكري நன்றி


ஷுரைஹ் SHURAIH شريخ நீளமான – மெல்லிய – (ஸஹாபி ஒருவரின் பெயர்)


ஸித்தீக் SIDDEEQI صديق மிகவும் – உண்மையான


ஸித்திய் SIDQI صديقى உண்மையான


ஸில்மிய் SILMI سلمي அமைதியான


ஸிராஜ் SIRAAJ سراج விளக்கு – பிரகாசம்


ஸிராஜுத்தீன் SIRAJUDDEEN سراج الدين மார்க்கத்தின் விளக்கு


ஸுப்ஹிய் SUBHI صبحي காலை


ஸுஃப்யான் SUFYAAN سفيان மரக்கலம் (கப்பல் கட்டுபவர், நபித்தோழர் சிலரின் பெயர்


ஸுஹைப் SUHAIB صهيب சிவப்பான – நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


ஸுஹைல் SUHAIL سهيل மிக இலேசான


ஸுலைமான் SULAIMAAN سليمان மிகவும் நிம்மதி பெற்றவர், இறைத்தூதரின் பெயர்


ஸுல்தான் SULTAN سلطان அதிகாரமுடையவர் – ஆட்சியாளர்


ஸுவைலிம் SUWAILIM سويلم பத்திரமான சிறுவன்
Tதாஹா TAAHA طاه இந்த பெயர் குர்ஆண் அற்புதங்களின் இறைவன், ஒருவனைத் தவிர வேறு எவரும் இதன் பொருளை அறியார்


தாஹிர் TAAHIR طاهر சுத்தமான – தூய்மையான


தாஜ் TAAJ تاج கிரீடம்


தாஜுத்தீன் TAAJUDDEEN تاج الدين மார்க்கத்தின் கிரீடம்


தாலிப் TAALIB طالب (கல்வியை) தேடுபவர் மாணவர்


தாரிக் TAARIQ طارق காலை நட்சத்திரம்


தலால் TALAAL طلال பனித்துளி


தல்ஹா TALHA طلحة ஒருவகை வேலமரம் – நபித்தோழர்கள் சிலரின் பெயர்


தமீம் TAMEEM تميم முழுவதும் சரியான, பூரணமான


தம்மாம் TAMMAAM تمام முழுயமையான, பூர்த்தியான, நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


தகிய் TAQI تقي அல்லாஹ்வுக்கு பயப்படுகின்ற


தரீஃப் TAREEF طريف அபூர்வமான – உயர்குடி பிறந்தவர்


தவ்ஃபீக் TAWFEEQ توفيق அல்லாஹ்வின் உதவி


தவ்ஹீத் TAWHEED توحيد இஸ்லாமிய ஏக தெய்வகொள்கை


தய்யிப் TAYYIB طيب சிறந்த இனிய


ஃதாமிர் THAAMIR ثاقب பலனளிக்கும்


ஃதாகிப் THAAQIB ثابت தெளிவான உள்ளம், கூர்மையான மனோசக்தி


துபைல் TUFAIL طفيل குழந்தை – நபித்தோழர்கள் சிலரின் பெயர்


துர்கிய் TURKI تركي துருக்கி வம்சத்தை சார்ந்தவர்

Uஉபைத் UBAID عبيد சிறிய அடியார் - நபித்தோழர் பலரின் பெயர்


உபைதா UBAIDA عبيدة சிறிய அடியார்


உமைர் UMAIR عمير வாழ்வளிக்கப்பட்டவர்


உமர் UMAR عمر வாழ்கைக் காலம்; - இஸ்லாத்தின் இரண்டாம் கலிபாவின் பெயர்


உனைஸ் UNAIS أنيس சீரிய நண்பர் நபித்தோழரின் பெயர்;


உக்பா UQBAH عقبة விளைவு – பலன். நபித்தோழர்கள் சிலரின் பெயர்


உஸாமா USAAMA أسامة சிங்கம் நபித்தோழர்கள் சிலரின் பெயர்


உதுமான் UTHMAA N عثمان வெள்ளை கழுகு குஞ்சு - இஸ்லாத்தின் மூன்றாவது கலிபா.


உவைஸ் UWAIS أويس நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அன்னவர்களை பார்க்காமலேயே அன்னவர்கள் மீது அதிகமான அன்பு வைத்திருந்த இறைநேசரின் பெயர்.
W


வாஇல் WAAIL وائل வெற்றியை தொடர்ந்து நாடுபவர்;


வாதிக் WAATIQ واثق நம்பிக்கை


வள்ளாஹ் WADDAAH وضاح அறிவார்ந்தவர்


வஜ்திய் WAJDI وجدي உறுதியான உணர்வுகள்


வஹீப் WAJEEB وهيب நன் கோடை அளிக்கப்பட


வஜீஹ் WAJEEH وجيه நல்ல தோற்றம்


வலீத் WALEED وليد குறைஷிகளின் புகழ் பெற்ற கவிஞரின் பெயர்


வஸீப் WASEEF وصيف விளங்குபவர்


வசீம் WASEEM وسيم நேர்த்தியான தோற்றம் – அழகான


வீசாம் WISAAM وسام பதக்கம் புகழின் சின்னம்Y


யாசிர் YAASIR ياسر சௌகரியமான, சுலபமான – நபித்தோழர் ஒருவரின் பெயர்


யஈஷ் YA'EESH يعيش வாழ்க்கையை நன்றாக அனுபவிப்பவன்


யஹ்யா YAHYA يحي மகன் – இறைத்தூதர்களில் ஒருவரின் பெயர்


யஃகூப் YA'QOOB سعقوب குயில் (வகையை சார்ந்த ஒருவகை பறவை) இறைத்தூதர் இஸ்ஹாக் (அலைஹி ஸலாம்) அவர்களின் மகன்


யூனுஸ் YOONUS يونس இறைத்தூதரின் பெயர் அவருக்கு துந்தூன் (மீனுடையவர்) என்றும் கூறப்படும்


யூஸுப் YOOSUF بوسف இறைத்தூதர் யஃகூப் (அலைஹிஸ்ஸலாம்) அவர்களின் மகன் இறைத்தூதர்


யுஸ்ரி YUSRI يسري சுலபமானZ


ஸாஹித் ZAAHID زكريا துறவி (உலக ரீதியான மகிழ்ச்சியிலிருந்து விலகியிருப்பவர்)


ஸாஹிர் ZAAHIR زاهر பிரகாசமான


ஸாஇத் ZAAID زايد வளருதல் – அதிகரித்தல்


ஸாமில் ZAAMIL زامل கூட்டாளி


ஸஃக்லூல் ZAGHLOOL زغلول குழந்தை – இலம்புறா


ஸைத் ZAID زيد வளருதல்


ஸைதான் ZAIDAAN زيدان இரு ஜைத்கள்


ஸைன் ZAIN زين அழகான


ஸைனுத்தின் ZAINUDDEEN زين الدين மார்க்கத்தின் அழகு


ஸகரிய்யா ZAKARIYYA زاهد இறைத்தூதர் ஒருவரின் பெயர்


ஸகிய் ZAKI زكي குற்றமற்ற தூய்மையான


ஸமில் ZAMEEL زميل கூட்டாளி


ஸய்யான் ZAYYAAN زبان அழகான


ஸியாத் ZIYAAD زياد வளருதல்


ஸுபைர் ZUBAIR زبير நபித்தோழர்கள் சிலரின் பெயர்


ஸுஃபர் ZUFAR زفر இமாம் அபூஹனீபா (ரஹ்மதுல்லாஹு

அலைஹி) அவர்களின் மாணவர் ஒருவரின் பெயர்


ஸுஹைர் ZUHAIR زهير சிறிய பூ


ஸுராரா ZURAARA زرارة நபித்தோழர்கள் சிலரின் பெயர்


தமிழ் பகுதி - ஆண் குழந்தை பெயர்கள்